Žaisladirbių istorijos VI

„Darbas“

Tęsiant rubriką Žaisladirbių istorijos, prisiminsime dar vieną lietuviškų žaislų, o tiksliau stalo žaidimų, gamintoją. Tai - popieriaus ir kartono gaminių įmonė Darbas. Įmonė buvo įkurta dar 1945 metais, tačiau išsamesnių žinių apie ankstyviausią jos produkciją neturime.  

 
 

                Senieji fabriko logotipai.

    1964 metais, įsteigus Eksperimentinį taros ir įpakavimo meninio konstravimo biurą su spaudos ir kartonažo eksperimentine baze, fabrikas Darbas tapo jo dalimi. Jau tada buvo gaminamas platus įvairių stalo žaidimų iš kartono asortimentas. Šių žaidimų populiarinimą iliustruoja ir pačios ankstyviausios 1965 metų reklamos.1965 m. žurnale Kooperatyvininkas atspauzdinta Lingo žaidimo reklama.
 

 

1965 m. Lingo žaidimas.

Dar viena 1965 m. Darbo reklama Kooperatininko žurnale.

Palaipsniui Eksperimentinį taros ir įpakavimo meninio konstravimo biuras plėtėsi, kol 1976 m. buvo perorganizuotas į taros ir įpakavimo gamybinį susivienijimą Vilnis. Šio susivienijimo dalimi tapo ir popieriaus ir kartono gaminių įmonė Darbas.

 

 

Fabriko produkcija: žaidimai Jaunasis detektyvas (1975 m.) ir Mes gatvėje (1987 m.)

Nuo 8-ojo dešimtmečio ši popieriaus ir kartono įmonė gamino daug bei labai įvairių stalo žaidimų: įvairius loto variantus, siužetinius, lenktyniavimo, logikos bei pastabumo ir kt.  Vaikų pasaulis, Jaunasis detektyvas, Mes gatvėje, Paukščių loto, Lekiantis laivas, Tauro medžioklė, Užburtoji pilis - tai tik nedidelė dalis vaikams skirtos įmonės produkcijos.


 

   

Loto - Prekyba, 1976 m. pagamintas žaidimas. 

 


Loto - Gėlės, 1973 metais pagamintas žaidimas.  

  1991 m. gamybiniam susivienijimui Vilnis subyrėjus, Darbas tapo visiškai atskira valstybine popieriaus ir kartono gaminių įmone.1992 metais įvykus įmonės privatizacijai, įregistruota kaip akcinė bendrovė Darbas. 2005 m. įmonė perregistruota į UAB Darbas.

   
Stalo žaidimas Skaičių vilkelis - vaikiškas ruletės prototipas. Gamintas nuo 1975 m. 
 
   
Rolinis žaidimas Raudonkepuraitė ir lenktyniavimo žaidimas Užburtoji pilis, XX a. 8 - 9 deš.  


Žaidimas
Mokausi skaičiuoti, XX a. 8 - 9 deš. 

Džiugu tai, kad nepaisant visų ekonominių ir politinių suiručių, ši įstaiga veikia iki šiol ir iki šiol gamina įvairiausius stalo žaidimus. Naujoji produkcija yra stipriai pakitusi nuo 8-ojo dešimtmečio, tačiau dar ir dabar galite įsigyti legendinį žaidimų rinkinį Vaikų pasaulis ar įvairių Loto žaidimo variantų.