Bičiuliams parėmus, muziejus gaminasi senųjų žaidimų kopijas.   

   Nors muziejus dar be
,,stogo virš galvos, kiekvieną savaitę mūsų fondus papildo vis nauji eksponatai. Šiandien galime pasidžiaugti, kad garbingi bičiuliai finansavo dviejų XVII a. kėglių komplektų gamybą. (rekonstrukcijos autorius doc. dr. Arvydas Malonaitis).  Kėgliai buvo pagaminti remiantis ikonografiniais šaltiniais (Orme N., Medieval Children. 2003, p. 177, pav. 66 - detalė).   O štai muštukas (rutulys) turi atitikmenų ir Lietuvos archeologinėje medžiagoje. Vilniaus Žemutinės pilies teritorijoje buvo surastas 68x89 mm dydžio rutulys, išdrožtas iš šakos gumbo. Jis datuojamas XIV-XV a. (Ožalas E., Vilniaus žemutinės pilies Valdovų rūmų Pietinio korpuso prieigų 2003 m. archeologinių tyrimų ataskaita. 2004, T. 1,  p. 266).   Apibendrinus turimas žinias, kėgliai ir rutuliai buvo pagaminti iš beržo - minkštos, bet kartu ir tvirtos medienos. Šių kėglių komplektą sudaro devyni kėgliai (aštuoni paprasti bei vienas ,,karalius) ir trys rutuliai. Žaidimo taisyklės, turinčios daug įvairių atmainų, šiek tiek skiriasi nuo mums šiandien įprasto kėglių žaidimo.   Žaidimo metu 8 kėgliai surikiuojami kvadrato forma, o karalius statomas į jo vidurį. Žaidėjai meta paeiliui, kiekvienas po tris rutulius. Kiekvienas numuštas kėglis duoda žaidėjui tašką, tačiau jie skaičiuojami tik tada kai numušamas ir centrinis kėglis - ,,karalius.   Jei pirmu metimu numušami visi 9 kėgliai jie vėl sustatomi į pirminę padėtį ir toliau mušama dar du kartus. Tokiu būdu žaidėjas vienu ėjimu daugiausiai gali surinkti  27 taškus (tris kartus po 9). Laimi tas žaidėjas, kuris pirmas surenką susitartą taškų sumą (pvz. 100).

  
   Išbandyti senųjų kėglių buvo pasikviestas  labai rimtas ekspertas, profesionalus žaidėjas-bandytojas. Visų pirma jis susipažino su moksliniu rekonstrukcijos projektu ir saugaus elgesio taisyklėmis. Vėliau atliko bandymus ir patikrino, ar atkurtieji kėgliai tinkami smagiai žaisti!
  


   Kol muziejus neturi ,,namų
viską išbandome savo renginiuose gamtoje ar svečiuose! Panorę išmėginti savo rankos miklumą žaidžiant šiais archajiškais kėgliai - susisiekite su mumis ir pažaisime kartu!