LR VYRIAUSYBĖS NURODYMU
visi muziejai uždaromi dėl pasaulinės viruso sitaucijos.
Muziejai uždaromi dviem savaitėm nuo 2020-03-13 iki 2020-03-27.