IŠ VISOS ŠIRDIES SVEIKINAME SU VASARIO 16–ĄJA

IR PRIMENAME, KAD VYTIS VIRŠ GALVOS IŠKĖLĘS LAIKO

K A L A V I J Ą!!!:)