ŽAISLŲ MUZIEJUS PRIIMTAS Į LIETUVOS MUZIEJŲ ASOCIACIJĄ

 

 
2014 m. rugsėjo 24 d. Lietuvos muziejų asociacijos valdybos posėdžio nutarimu ŽAISLŲ MUZIEJUS priimtas į Lietuvos muziejų asociaciją ir
jam suteiktas tikrojo nario statusas.

Asociacijos tikslas – telkti muziejus bendrai veiklai,
organizuoti ir skatinti muziejų ir muziejininkų
bendradarbiavimą bei savitarpio paramą.