ŽAISLŲ MUZIEJUS PRISTATO PUSMEČIO TYRIMĄ

Žaislų muziejus įgyvendino Lietuvos kultūros tarybos paremtą projektą „Žaislų ir žaidimo tematikos tyrimas vaikų ikimokyklinio ir pradinio amžiaus grupėse“. Muziejaus vykdomo projekto tikslas buvo užfiksuoti  šiuo metu augančių skirtingo amžiaus vaikų žaidimo tematikas, objektus ir aplinkas bei sudaryti tyrimų bazę tolimesnėms kasdienės kultūrinės veiklos analizėms ir tyrimų pjūviams.

Vykdant tyrimą buvo apklausti dešimties amžiaus grupių vaikai: keturmečiai, penkiamečiai, šešiamečiai, septynmečiai, aštuonmečiai, devynmečiai ir dešimtmečiai. Per puse metų iš viso buvo apklausta per 1200 respondentų, pusė jų į anketas atsakinėjo mokymosi įstaigose, pusė respondentų apklausti pačiame muziejuje.

Tyrimo metu buvo numatyta užfiksuoti mėgstamiausius žaislus: su kuo dabar vaikai daugiausia žaidžia, kaip keičiasi žaislų ir žaidimų tematika vaikams augant. Antras svarbus tyrimo klausimas – apie kokius žaislus vaikai dabar svajoja. Tymas leido užfiksuoti aktualius žaislus, populiarias veiklas bei tam tikras tendencijas. Šie rezultatai leis ateityje remtis pirmine baze ir vertinti pokyčius arba sekti žaislų ir žaidimų stabilumą.

Pagal žaidimų temas ir lavinamus įgūdžius žaislai ir žaidimai buvo suskaidyti į 19 grupių, kurias analizuojant atskirai ar jungtinėmis grupėmis gauti svarbūs rezultatai ir faktais pagrįstos įvairiapusės įžvalgos. Pavyzdžiui, tyrimas parodė, kad iš pliušinių žaislų grupės pats populiariausias žaislas yra meškiukas, kuris išlieka aktualus net iki dešimties metų. Iš transporto priemonių grupės daugiausiai berniukai mėgsta žaisti su automobiliais, tačiau jie aktualiausi iki penkerių metų. Lėlės išlieka svarbios visų amžiaus grupių mergaitėms, bet labiausiai žaidžia penkerių ir šešerių metų amžiaus mergaitės. Apklausa rodo, jog pomėgis žaisti stalo žaidimus sustiprėja ties aštuoneriais ir sulig kiekviena vyresne amžiaus grupe procentas auga (8 m. – 10 proc.; 9 m. – 14 proc.; 10 m. – 17 proc.). Taip pat svarbu, jog apklausos metu vykusios aktyvios prekybos centrų akcijos su žaisliukais neturėjo didelio poveikio įvardinant mėgstamiausius žaislus. Šiuos žaislus atsakymuose, kaip mėgstamiausius, minėjo vaikai iki 6 metų (3,5 proc. mėgstamiausių žaislų).
Iš lauko žaidimų be inventoriaus populiariausi yra slėpynės ir gaudynės, o nuo devynerių metų ima dominuoti žaidimai su inventoriumi: kvadratas, futbolas, krepšinis (tai sudaro 45 proc. visų lauko žaidimų), tuo tarpu žaidimų su smėliu nebemini respondentai nuo aštuonerių metų. Vis labiau kasdieniniame gyvenime aktualėjančios naujos technologijos atsispindi ir vaikų svajonėse. Apklausa rodo, kad apie planšetinius kompiuterius ir kompiuterinius žaislus svajoja 1,63 proc. 4-5 metų vaikų, o dešimties metų grupėje šis skaičius sudaro jau 17,78 proc.