MALONIAI KVIEČIAME Į ANTRĄJĄ ŽAISLŲ MUZIEJAUS KONFERENCIJĄ

2016 m. gruodžio 7 d., trečiadienį, Vilniuje

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje,
5 aukšte, Menų erdvėje (545 auditorija)(Gedimino pr. 51, Vilnius)

Antroji Žaislų muziejus konferencija organizuojama siekiant viešinti naujausius skirtingų
mokslo šakų tyrinėtojų darbo rezultatus, kartu paskatinti didesnį mokslo bendruomenės
ir visuomenės susidomėjimą vaikų bei žaidimų istorija.PROGRAMA
9.30 val.       Dalyvių registracija
10.00 val.     Konferencijos pradžia
10.10 val.    Vaikų baldeliai ir žaislai lietuviškame XIX a. pab. - XX a.  I pusės kaime. Libertas Klimka
10.30 val.    Tarp politinės grupuotės ir šeimos: Leono Sapiegos sūnų atvejis. Vladas Liepuonius,
                    Vilniaus universitetas
11.00  val.    Nevykusiai išauklėti vaikai – tikėjimo suteršimas, tautos nelaimė, tėvų skausmas…
                    Tėvų ir vaikų santykiai XVIII a. raštijoje. Jolita Sarcevičienė, Lietuvos istorijos institutas
11.30  val.    Kaimo ir miesto vaikai remiantis XVI-XVII a. osteologine medžiaga. Rūta Brindzaitė

12.00 val.    Kavos pertrauka

12.30 val.    Lošimas baroko kultūroje. Vaiva Klajumaitė-Kubeckienė, Lietuvos kultūros tyrimų institutas
13.00 val.    Nauji duomenys iš stalo žaidimų istorijos. Rytis Jonaitis, Lietuvos istorijos institutas
13.30 val.    Vaikystės autentika ir modeliavimas literatūroje (slinktys ir nacionaliniai savitumai).
                    Danguolė Šakavičiūtė, Tarptautinė vaikų ir jaunimo literatūros asociacija
14.00 val.    Vaikai Vilniaus keramikų dirbtuvėse XIV-XVII a. remiantis daktiloskopijos duomenimis.      
                    Povilas Blaževičius, Nacionalinis muziejus LDK Valdovų rūmai

Kontaktai pasiteiravimui:
info@zaislumuziejus.lt
+37060400449