Labai malonu pranešti, kad mūsų pastangas vertina ir mokslininkų bendruomenė!


Lietuvos archeologijos draugija, už senovės žaislų ir žaidimų tyrimus ir jų rezultatų sklaidą

apdovanojo vieną iš muziejaus steigėjų, dr. Povilą Blaževičių! Tai neabejotinai reikšmingas viso Žaislų muziejaus kolektyvo,

skleidžiančio lankytojams žinias apie seniausiųjų pramogų paveldą Lietuvoje, įvertinimas! 

Dėkojame kolegoms archeologams ir prižadama toliau

aktyviai darbuotis mokslo ir jo populiarinimo vardan. :)