RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ LITERATŪRINIS KŪRYBINIS PROJEKTAS

Kaip zebras Zimbardas pievoje pasaką surado

 
RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ LITERATŪRINIS KŪRYBINIS PROJEKTAS
„Kaip zebras Zimbardas pievoje pasaką surado“
NUOSTATAI
I.Bendrosios nuostatos
1.1. Literatūrinis kūrybinis projektas „Kaip zebras Zimbardas pievoje pasaką surado“ (toliau- projektas) skirtas ikimokyklinio amžiaus vaikams.
1.2. Projektas skirtas paminėti balandžio 2-ąją Tarptautinę vaikiškos knygos dieną ir Hanso Kristiano Anderseno gimtadienį.
1.3. Projektą organizuoja Vilniaus lopšelio-darželio „Žilvitis“ pedagogės Ramunė Gustienė ir Jurgita Riaubytė
1.4. Projektą kuruoja dr. Birutė Pernaravičiūtė neformaliojo ugdymo konsultantė
1.5. Projekto partneris Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
1.6. Projekto globėja Žaislų muziejaus steigėja Indrė Jovaišaitė- Blaževičienė

II. Tikslas
2.1. Kartu su vaikais siekti kūrybinės laisvės, spontaniškos improvizacijos ir kūrybinio džiaugsmo.

III. Uždaviniai
3.1.Kartu su vaikais patirti skaitymo džiaugsmą, skatinti vaikų domėjimąsi knygomis netradiciniais būdais.
3.2. Tutinti vaikų žodyną įvairiais būdvardžiais, ištiktukais, lavinti rišliąją kalbą, mokytis išklausyti, bendrauti
3.3. Per literatūrinį tekstą ugdyti moralines vertybės, bei estetinį suvokimą.
3.4. Skatinti pedagogus ieškoti įvairių formų ir būdų, kurie įkvėptų vaikus saviraiškai.

IV. Vykdymo laikas
4.1. kovo 3 d. - kovo 31 d. Projekto rezultatai bus aptariami respublikiniame forume apie kurį informuosime visus dalyvius.

V. Dalyviai
5.1. Projekte gali dalyvauti ikimokyklines įstaigas lankantys vaikai nuo 2 m iki 7 m

VI. Projekto sąlygos
6.1. Projekto dalyvius kviečiame skaityti kartu su vaikais kuo įvairesnę literatūrą: pasakas, sakmes, knygeles, istorijas.
6.2. Įprastą, kasdienišką knygos skaitymą paversti smagiu procesu (naudoti įvairias priemones, šešėlių teatrą, pirštukines, pirštinines lėles, inscenizacijas, multimedią , šviesos, smėlio stalą ir kt.)
6.3. Knygų skaitymą organizuoti netradicinėje erdvėje: lauke, parke, įvairiose įstaigos patalpose, kt.
6.4. Skaitome/sekame/vaidiname pasakas vieni kitiems (vaikai - vaikams, tėvai - vaikams, mokiniai - vaikams, poetas/rašytojas - vaikams)
6.5. Vaikų veikla kartu su vaikų mintimis, bei nuotraukomis turi būti aprašyta word dokumente (aprašoma tik pati idėja, ne daugiau kaip 3 lapai). Aprašus siųsti el. paštu peledos.zilvitis@gmail.com iki kovo 31 dienos.
6.6. Pedagogai projektui siunčiantys nuotraukas, kuriose yra vaikai, privalo turėti vaikų tėvų leidimą fotografuoti (forma nr. 1), jeigu turite savo įstaigoje sukūrę panašią formą, kurią tėvai yra pasirašę, formos nr.1 pildyti nereikia. Tėvų sutikimų organizatoriams siųsti nereikia.
6.7. Būtina dalyvių registracija. Registruotis el.paštu: peledos.zilvitis@gmail.com (forma nr. 2) paraiškas siųsti iki kovo 14 dienos.
6.8. Visiems dalyviams bus išduotos licenzijuotos pažymos apie dalyvavimą projekte.
6.9. Kontaktai pasiteiravimui peledos.zilvitis@gmail.com,
Tel. nr. 867235945 ( Ramunė)
Projekto draugai:
Nuostatus parengė:
Vilniaus lopšelio-darželio “Žilvitis” pedagogės
Ramunė Gustienė ir Jurgita Riaubytė

Nr.1
RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ LITERATŪRINIS KŪRYBINIS PROJEKTAS
„Kaip zebras Zimbardas pievoje pasaką surado“
2014m
Aš SUTINKU/NESUTINKU (pabraukti), kad mano vaikas ______________________________________________
Būtų fotografuojamas Respublikinio ikimokyklinio amžiaus vaikų literatūrinio kūrybinio projekto „Kaip zebras Zimbardas pievoje pasaką surado“ metu. Ir nuotraukos būtų siunčiamos renginio organizatoriams, o vėliau publikuojamos pedagoginėje žiniasklaidoje.
Tėvas/Motina vardas, pavardė, parašas


Nr. 2
……………………………………………………………………………
(Įstaigos pavadinimas)
PARAIŠKA DĖL DALYVAVIMO PROJEKTE
„Kaip zebras Zimbardas pievoje pasaką surado“
2014 m
Auklėtojos vardas, pavardė Įstaigos pavadinimas, vaikų skaičius, amžius Kontaktai (el.paštas, tel.)