Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune
 nuo vasaros veikia paroda „Inteligentų šeima Pirmojoje Lietuvos Respublikoje“.


Inteligentas, šeima, šeimos buitis, vaikų auklėjimas ir laisvalaikis – pagrindinės parodos temos.
Parodos rengėjai išryškino esmines tarpukario lietuvių inteligentų šeimų savybes: pilietiškumą, patriotizmą, pasiaukojimą, aukštą moralę ir kultūrą. XX a. 3 deš. susiformavęs naujas požiūris į vaiką, į vaikystės pasaulį leidžia kitaip pažvelgti į šiandien norma tapusius vaikų ugdymo standartus. Parodos lankytojai supažindinami su tuometiniais moderniais vaikų auklėjimo metodais, žaislais, besiformuojančiu požiūriu į vaiką kaip į mažą asmenybę bei į vaikystę kaip labai svarbų amžiaus tarpsnį.
 
Parodai eksponatus paskolino ir Žaislų muziejus. Kviečiame užsukti į Kaune veikiančią parodą.
 
http://www.istorineprezidentura.lt/index.php?content=45&subcontent=450&lang=lt